Niniejszy serwis internetowy używa plików cookie. Wykorzystane one są wyłącznie do jego prawidłowego działania.
W ich obrębie nie są przechowywane żadne informacje naruszające prywatność użytkowników.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Segregacja

pdfPobierz przewodnik


PRZEWODNIK: Podstawowe zasady segregacji odpadów

Wymienione poniżej frakcje odpadów po różnych opakowaniach takich jak puszki, słoiki, butelki, powinny być opróżnione całkowicie z zawartości. Zachęcamy Państwa do doczyszczania tych odpadów
z uwagi na to, że:

 • odpady te gromadzone są przez cały miesiąc na nieruchomości, nierzadko w piwnicach i garażach
 • następnie są sortowane na linii w gminnym punkcie PSZOK-u obsługiwanej przez ludzi 
 • uzyskana cena surowców wtórnych zależy od ich jakości (czystości), co ma wpływ na przychody
  z funkcjonowania systemu, a w konsekwencji na ponoszone przez mieszkańców opłaty. 

Do worków  przeznaczonych do zbierania odpadów ze  SZKŁA  najlepiej jeśli oddzielnie wrzucamy szkło kolorowe i przeźroczyste (ma to istotny wpływ na uzyskane przychody ze sprzedaży)

WRZUCAMY

                  NIE WRZUCAMY

 • odpady ze szkła opakowaniowego,
 • szklane opakowania po kosmetykach,
 • słoiki,
 • butelki.
 • szyb okiennych,
 • szyb samochodowych,
 • luster,
 • porcelany i ceramiki,
 • szkła zbrojonego,
 • szkła kryształowego,
 • szkła żaroodpornego i nietłukącego.

 

Do worka przeznaczonego do zbierania TWORZYW  SZTUCZNYCH

         WRZUCAMY

                  NIE WRZUCAMY 

 • butelki po napojach,
 • plastikowe zakrętki po napojach,
 • puste opakowania plastikowe
  po chemii gospodarczej
   i kosmetykach, 
 • woreczki foliowe, 
 • czyste kanistry plastikowe,
 • plastikowe zabawki np. klocki.
 • butelek i pojemników z jakąkolwiek zawartością,
 • brudnych pojemników po wyrobach garmażeryjnych,
 • tworzyw piankowych, styropianu, artykułów z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami.

Do worka przeznaczonego do zbierania PAPIERU I TEKTURY:

         WRZUCAMY

                   NIE WRZUCAMY 

 • gazety, czasopisma, 
 • katalogi i ulotki, 
 • książki i zeszyty, 
 • worki papierowe, 
 • tekturę i kartony. 
 • opakowań z papieru zabrudzonego
  i zatłuszczonego,
 • papierowych artykułów higienicznych (pieluchy, pampersy, podpaski).

Do worka  przeznaczonego do zbierania OPAKOWAŃ WIELOMATRIAŁOWYCH:

które oprócz papieru zawierają inne materiały np. tworzywo sztuczne i/lub metalową folię:


WRZUCAMY
 •  kartony po sokach, mleku, śmietance do kawy i innych produktach spożywczych.

   
Do worka przeznaczonego do zbierania METALU:

                      WRZUCAMY

                   NIE WRZUCAMY

 • opakowania z aluminium,
 • drobny złom żelazny,
 • kapsle,
 • stare naczynia kuchenne, rury, armatury, taśmy stalowe.

 

 • opakowań, które prócz metalu, zawierają inne materiały
  np. tworzywo sztuczne,
 • opakowań po aerozolach,
 • puszek i pojemników po farbach
  i lakierach.

 ODPADY BIODEGRADOWALNE powinny zostać zagospodarowane na terenie nieruchomości
w kompostownikach lub dostarczone własnym transportem do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

          WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • odpady z gospodarstw domowych w tym kuchenne z warzyw surowych i gotowanych, 
 • obierki z ziemniaków i warzyw, 
 • części zielone roślin, 
 • resztki potraw, 
 • zużyte torebki po herbatach,
 • skórki cytrusów i resztki wszystkich owoców wraz z pestkami i nadgniłymi owocami,
 • resztki roślinne z ogródków przydomowych, w tym liście, chwasty, gałęzie,
 • zużyte ściółki zwierząt domowych,
 • siano, trawa, słoma. 

 

 • domieszek materiałów takich jak: folie metalowe i plastikowe
  np. w postaci naklejek i etykiet drukowanych.

 

POPIÓŁ ZBIERAMY W ODDZIELNYM POJEMNIKU LUB WYDZIELONYM MIEJSCU.

Do kubła na ODPADY ZMIESZANE wrzucamy wszystkie inne odpady, których NIE MOŻNA zakwalifikować do wyżej wymienionych frakcji, za wyjątkiem odpadów problematycznych wymienionych poniżej.
Ponadto do PSZOK-u zorganizowanego na składowisku odpadów przy ulicy Wilkowskiej w Wilkowicach właściciele nieruchomości zamieszkałych nieodpłatnie, będą mogli dostarczyć odpady takie jak:

 1. selektywnie zebrane odpady ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metalu
  oraz opakowań wielomateriałowych,
 2. odpady zielone (gałęzie, liście, skoszona trawa),
 3. odpady wielkogabarytowe,
 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 5. zużyte baterie i akumulatory,
 6. przeterminowane leki,
 7. żarówki, świetlówki, lampy neonowe, fluorescencyjne,
 8. odpady niebezpieczne- takie jak farby, kleje, środki ochrony roślin i ich opakowania,
 9. odpady budowlano-remontowe,
 10. zużyte opony,
 11. popiół.

Segregacja odpadów i kompostowanie

Jedną z metod ograniczania ilości odpadów przekazywanych do składowania na składowiskach jest segregacja odpadów nadających się do recyklingu.

Co należy segregować?

Odpadami nadającymi się do recyklingu, które należy segregować u źródła są: opakowania szklane (butelki, słoiki) bez resztek żywności, opakowania z tworzyw sztucznych po napojach i chemii gospodarczej (szamponach, płynach do naczyń itp.), połamane skrzynki i meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, folia opakowaniowa bez reklamówek jednorazowych, makulatura i opakowania z kartonu, opłukane kartony po sokach i mleku (Tetrapack), czyste opakowania metalowe po artykułach spożywczych i napojach.

Jak segregować?

Każdy rodzaj odpadu nadający się do recyklingu w stanie czystym należy włożyć do osobnego przeźroczystego kolorowego worka o pojemności 60 - 100 litrów, co pozwala na zidentyfikowanie rodzaju odpadu bez konieczności jego rozrywania i sprawny odbiór tych odpadów sprzed posesji. Właściwie wysegregowane odpady należy wystawić przed posesję o godzinie 7 w dniu wyznaczonym w harmonogramie, skąd bezpłatnie zostaną odebrane przez Spółkę. Im więcej wysegregowanych surowców wtórnych tym mniej odpadów składowanych na wysypisku, tym czystsze środowisko i więcej zaoszczędzonych surowców naturalnych. Segregując swoje odpady postępuj w następujący sposób:

 1. opakowania z tektury i papieru należy oczyścić z materiałów obcych typu zszywki, spinacze i taśmy klejące. Poskładane na płasko pudełka kartonowe oraz makulaturę ułożoną w stos związać sznurkiem lub spakować do przeźroczystego kolorowego worka.
 2. opakowania i wyroby z tworzyw sztucznych – po napojach, chemii gospodarczej, płynach samochodowych, plastikowe doniczki, skrzynki balkonowe, grube folie opakowaniowe bez reklamówek jednorazowych, zniszczone plastikowe krzesła i stoły ogrodowe. Wszystkie opakowania przed spakowaniem należy opłukać, tak by nie pozostawało w nich resztek. Opakowania po napojach (PET) należy zgnieść na płasko i zakręcić nakrętkę co zmniejszy ich objętość w worku. W przypadku nie zgniatania ich nie należy zakręcać nakrętek. Opakowania z tworzyw sztucznych posegregowane rodzajami włożyć do przeźroczystego kolorowego worka.
 3. Opakowania ze szkła – słoiki i butelki, umyć tak, by nie pozostawały żadne resztki żywności a następnie usunąć wszystkie elementy wykonane z innych materiałów jak np. nakrętki. Tak przygotowane opakowania rozdzielone kolorystycznie umieścić w przeźroczystym kolorowym worku. Do worków nie wrzucać rozbitych szklanek, talerzy, luster, żarówek, świetlówek, które nie nadają się do recyklingu.
 4. Zwykłe szyby okienne ( bez zespolonych i samochodowych) oczyścić z kitu szklarskiego i umieścić w bezpiecznych pojemnikach – kartonach, skrzynkach.   
 5. Opakowania z blachy i aluminium również pozbawione resztek płynów i żywności najlepiej zgnieść i tak przygotowane wrzucić do kolorowego przeźroczystego worka.
 6. Baterie są odpadem niebezpiecznym i dlatego wymagają odpowiedniego postępowania. Baterie należy izolować od innych odpadów. Zbierać jest najlepiej do opakowań foliowych, a po zgromadzeniu większej ilości należy wrzucić je do specjalnego pojemnika. Pojemniki takie zostały wystawione w łatwo dostępnych miejscach publicznych np. w placówkach szkolnych i przedszkolnych, w budynkach Urzędu Gminy w Buczkowicach i Wilkowicach oraz sklepach.
 7. Podobnie jak baterie odrębnym przepisom podlega zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i należy do odpadów niebezpiecznych zwłaszcza świetlówki. Sprzęt ten można oddać w sklepie, przy zakupie nowego. Warunkiem jest by był to ten sam rodzaj sprzętu czyli przy zakupie telewizora można zdać w sklepie zużyty telewizor a nie radio. Spółka odbiera odpłatnie zużyty sprzęt w przypadku wystawienia go w rejonie podczas zbiórki odpadów segregowanych. Raz w roku organizowana jest akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych, gdzie jedna sztuka odpadu jest odbierana za darmo.

Wszystkie rodzaje odpadów segregowanych wymienione powyżej w pkt. od 1 – 6, zapakowane rodzajami oddzielnie w workach kolorowych przeźroczystych o pojemności 60 – 100 l odbierane są w dowolnych ilościach przez Spółkę bezpłatnie.   

Inną z metod ograniczania ilości odpadów przekazywanych do składowania jest kompostowanie

Kompostowanie to jeden z procesów rozkładu materii organicznej, może on przebiegać w dwojaki sposób, albo beztlenowo w sposób gnilny, albo z udziałem tlenu poprzez właśnie kompostowanie. Proces ten polega na mikrobiologiczny rozkładzie substancji organicznych poprzez przekształcenie ich w kompost. Przyczyniają się do tego głównie termofilne promieniowce, bakterie, pleśnie oraz pierścienice (dżdżownice). 

Cały ten proces jest dość złożony i wpływają na niego następujące czynniki:
- materiał, który kompostujemy
- temperatura kompostowania
- dostępność tlenu
- wilgotności kompostowanego materiału
- ilości i jakości mikroorganizmów kompostujących.

Sam proces jest znany ludzkości od wieków i sięga początków rolnictwa. Istota kompostowania wywodzi się od naturalnej zasady zamkniętego obiegu materii w środowisku naturalnym. Kompostowanie wiąże się także ściśle z rocznym cyklem życia przyrody - porami roku. W naturze nic nie ginie mówi porzekadło i tak rzeczywiście jest. Biomateriał wytworzony przez faunę i florę "powraca" jako cenny kompost. Proces ten jest analogiczny do tego jaki zachodzi w glebie, z tą tylko różnicą, iż kompostownik dużo "przetwarza" lepiej, szybciej i na większą skalę. 

Wytworzony w procesie kompostowania humus wykazuje się (w zależności od kompostowanych materiałów) znaczącą zawartością azotu, potasu, fosforu i wapnia. Jest to doskonały nawóz dla roślin, a jego zawartość w glebie najlepiej świadczy o żyzności gleby. Dojrzały kompost można stosować bez żadnych obaw i ograniczeń ilościowych do nawożenia gleby. Zwiększa on urodzajność plonów, pozwala na rekultywację ubogiej w składniki odżywcze i mineralne lub zanieczyszczonej gleby. Kompostowanie to prosty, tani i szybki sposób na uzyskanie własnego nawozu i jednocześnie pozbycie się zbędnych odpadów. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek ograniczania ilości odpadów składowanych na wysypisku. Do tych odpadów należą między innymi odpady biodegradowalne, czyli te które są zdolne do rozkładu beztlenowego lub tlenowego. W wyniku składowania dużych ilości odpadów biodegradowalnych na składowisku powstaje gaz składowiskowy, który jest szkodliwy dla środowiska.

Co można i należy kompostować?

Do kompostowania nadają się resztki z jarzyn i owoców, fusy z kawy i herbaty, łupiny z orzechów i skorupki z jajek, rośliny doniczkowe i kwiaty cięte, zużyta ziemia doniczkowa, skoszona trawa, liście, igliwie, gałęzie z krzaków i drzew, szary papier opakowaniowy.

Jak kompostować?

Najprostszą metodą kompostowania odpadów jest ich kompostowanie w samodzielnie wykonanych kompostownikach przydomowych. W tym celu teren przeznaczony pod kompostownik należy ogrodzić w celu zapobiegania roznoszenia się odpadów kompostowanych. Ziemię w tym miejscu należy przekopać, a następnie ułożyć na niej 10 cm warstwę grubszych odpadów i przesypać świeżą ziemią lub ziemią z kompostowania. Dosypywać odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego lub pielęgnacji ogrodów. Gdy ułożona warstwa odpadów osiągnie grubość około 30 cm przesypać ją warstwą ziemi ogrodowej. Okresowo powstający kompost należy spulchnić widłami zapobiegając w ten sposób gniciu odpadów. Po okresie około 6 miesięcy pryzmy kompostowe wraz z kompostownikami należy przemieścić w nowe miejsce powodując tym samym przerzedzenie i zmieszanie warstw, co sprzyja procesowi próchniczemu. Po upływie następnych 6 miesięcy kompost jest gotowy do użycia. 

Innym sposobem kompostowania jest składowanie odpadów biodegradowalnych w specjalnych gotowych kompostownikach wykonanych estetycznie z trwałych tworzyw sztucznych.  Kompostowniki o pojemności  400 lub 700 l można zakupić w firmie „EKOŁAD” w Wilkowicach przy ulicy Swojskiej 3 lub sklepach ze sprzętem ogrodniczym. Istnieje możliwość sprowadzenia kompostowników o innych pojemnościach np. 290, 350 lub 1100 l. 

Warto już dziś zadbać o środowisko!

Zamknij

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Ekoład Sp. z o.o. która przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie za jego zgodą i mogą być przetwarzane przez Administratora w celach statystycznych i marketingowych.

W zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Użytkownikowi serwisu, który przekazał swoje dane lub zapisał się do Newslettera, Administrator zapewnia ich właściwą ochronę. Użytkownikowi przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Ekołąd Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji danych .

Użytkownicy zapisujący się do Newslettera zgadzają się na otrzymywanie na podany adres e-mail, poczty elektronicznej oraz innych materiałów i informacji zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

Definicje:

cookie - mały plik zapisywany przez serwer serwisu po którym porusza się internauta na komputerze z którego w danej chwili korzysta internauta. Tę informację serwer danego serwisu może odczytać po ponownym połączeniu się z tego komputera.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwis www.ekolad.eu wykorzystuje pliki cookies w celu przekazywania informacji o logowaniu. Innymi słowy stosowane przez Serwis pliki cookies mają jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu i nie są w nich przechowywane jakiekolwiek dane wrażliwe lub dane o użytkowniku.
Serwis www.ekolad.eu wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (GoogleAnalytics) w celach statystycznych.

To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, niedogodności w korzystaniu z naszego serwisu.


log systemowy - jest to informacja, jaką komputer internauty przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera.

adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany na nowo podczas każdego połączenia (dynamiczny).

Anonimowość:

Użytkownicy korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Ekoład Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszym serwerem. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego łączy się z nami internauta.

Statystyka:

Na podstawie uzyskanych informacji Ekoład Sp. z o.o. sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne. Są one ujawniane osobom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedyńczych użytkowników.