Niniejszy serwis internetowy używa plików cookie. Wykorzystane one są wyłącznie do jego prawidłowego działania.
W ich obrębie nie są przechowywane żadne informacje naruszające prywatność użytkowników.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Regulaminy do pobrania

Regulamin przyjmowania odpadów na składowisko
Ekoład w Wilkowicach
Wilkowice, ul. Wilkowska 51


 1. Składowisko odpadów w Wilkowicach ul. Wilkowska 51 jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w rozumieniu art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz.251 ze zm.).
 2. Składowisko działa na podstawie pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29.08.2008 r. nr 2397/OS/2008 oraz 28.05.2012 r. nr 1412/OS/2012
 3. Składowisko przyjmuje odpady inne niż niebezpieczne.
 4. Odpady na składowisko są przyjmowane:
  1. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00,
  2.  w soboty w godzinach 8.00 – 14.00.
 5. W niedziele i święta odpady nie są przyjmowane
 6. Przyjmowane są wyłącznie odpady, które są objęte pozwoleniem powołanym w ustępie 2.
 7. Wykaz przyjmowanych odpadów wraz z ich oznaczeniami kodowymi jest dostępny na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.ekolad.eu
 8. Obowiązuje zakaz przyjmowania na Składowisko odpadów:
  1. niebezpiecznych,
  2. występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów,
  3. o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych,
  4. zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych,
  5. powstających w wyniku prac naukowo – badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane.
 9. Procedura przyjmowania odpadów obejmuje:
  1. ważenie pojazdu dostarczającego odpady i oględziny odpadów pod względem ich zgodności z dostarczonymi dokumentami,
  2. rozładunek odpadów na terenie sektora w miejscu wskazanym przez dyspozytora lub kontrolera ruchu i ponowne oględziny odpadów,
  3. ważenie pojazdu przed wyjazdem ze składowiska i wystawienie dowodu ważenia lub faktury VAT.
 10. Podczas wwożenia odpadów na składowisko, dostawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów wymaganych przy obrocie odpadami.
 11. Odpady niedopuszczone do składowania lub o składzie niezgodnym z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami nie będą przyjmowane. W razie złożenia na składowisku takich odpadów, ich dostawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia ze składowiska tych odpadów, w przeciwnym razie zostanie obciążony kosztami załadunku i zwrotu złożonych odpadów.
 12. Przyjmowanie odpadów jest odpłatne. Wysokość opłat ustalana jest w zależności od masy i rodzaju odpadów. W przypadku awarii systemu wagowego opłaty ustala się w oparciu o objętość odpadów. Cennik za przyjęcie odpadów ustalany jest przez Ekoład Sp. z o.o.
 13. Zapłata za przekazanie odpady odbywa się:
  1. gotówką w kasie na składowisku,
  2. przelewem, wyłącznie dla podmiotów posiadających aktualną umowę na dostarczanie odpadów, z zaznaczeniem płatności w formie przelewu.
 14. Potwierdzeniem dostarczenia odpadów na składowisko jest dowód ważenia lub faktura VAT oraz potwierdzona karta przyjęcia odpadów.
 15. Składający odpady są zobowiązani wykonywać na terenie Zakładu polecenia dyspozytora, kontrolera ruchu lub innego upoważnionego pracownika w zakresie czynności złożenia odpadów.
 16. Na terenie składowiska odpadów Ekoład Sp. z o.o. w Wilkowicach obowiązuje zachowanie bezpiecznej prędkości ruchu pojazdów nie wyższej niż 20 km/h oraz respektowanie ustawionych znaków drogowych.
 17. Kierujący pojazdami podczas opuszczania składowiska obowiązani są przejeżdżać przez urządzenie do mycia kół i podwozi.
 18. Na terenie Ekoład Sp. z o.o. w Wilkowicach obowiązuje kategoryczny zakaz używania otwartego ognia.
 19. Przebywający na terenie Ekoład Sp. z o.o. w Wilkowicach zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, p-poż. i sanitarnych.
 20. Wstęp na teren Ekoład Sp. z o.o. osobom niezatrudnionym i nieupoważnionym jest zabroniony.

Regulamin PSZOK dla gminy Wilkowice

Regulamin PSZOK dla gminy Buczkowice

Treść tej sekcji jest w trakcie przygotowania, zapraszamy w terminie późniejszym

Treść tej sekcji jest w trakcie przygotowania, zapraszamy w terminie późniejszym

Zamknij

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Ekoład Sp. z o.o. która przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie za jego zgodą i mogą być przetwarzane przez Administratora w celach statystycznych i marketingowych.

W zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Użytkownikowi serwisu, który przekazał swoje dane lub zapisał się do Newslettera, Administrator zapewnia ich właściwą ochronę. Użytkownikowi przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Ekołąd Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji danych .

Użytkownicy zapisujący się do Newslettera zgadzają się na otrzymywanie na podany adres e-mail, poczty elektronicznej oraz innych materiałów i informacji zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

Definicje:

cookie - mały plik zapisywany przez serwer serwisu po którym porusza się internauta na komputerze z którego w danej chwili korzysta internauta. Tę informację serwer danego serwisu może odczytać po ponownym połączeniu się z tego komputera.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwis www.ekolad.eu wykorzystuje pliki cookies w celu przekazywania informacji o logowaniu. Innymi słowy stosowane przez Serwis pliki cookies mają jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu i nie są w nich przechowywane jakiekolwiek dane wrażliwe lub dane o użytkowniku.
Serwis www.ekolad.eu wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (GoogleAnalytics) w celach statystycznych.

To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, niedogodności w korzystaniu z naszego serwisu.


log systemowy - jest to informacja, jaką komputer internauty przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera.

adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany na nowo podczas każdego połączenia (dynamiczny).

Anonimowość:

Użytkownicy korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Ekoład Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszym serwerem. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego łączy się z nami internauta.

Statystyka:

Na podstawie uzyskanych informacji Ekoład Sp. z o.o. sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne. Są one ujawniane osobom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedyńczych użytkowników.